Firmast

WeeReci põhitegevuseks on elektri- ja elektroonikajäätmete käitlemine ning sekundaarsete plastide taaskasutusse suunamine. Firma alustas oma tegevust 2005. aastal elektri- ja elektroonikajäätmete käitlemisega. Jäätmete paremaks taaskasutamiseks soetati 2013 aastal plastiku sorteerimisliin, millega on võimalik sorteerida eriliigilisi plastikuid. Sekundaarsete plastide maksimaalseks taaskasutamiseks soetasime lisaks sorteerimisliinile ka 2015 aastal pesu- ja regranuleerimisliini.

WeeRec taaskasutustehase rajamisel on eesmärgiks seatud maksimaalse taaskasutuse saavutamine. Seetõttu on vastavalt valitud tehnoloogilised seadmed ja koolitatud ettevõttes töötav personal, saavutamaks maksimaalset taaskasutust, mis omakorda tagab erinevate loodusressursside säästliku tarbimise. Näiteks tekitab ühe personaalarvuti tootmine looduslikust toormest 1,5 tonni jäätmeid, mida materjalide taaskasutuse korral saab kordades vähendada.

Meie suurimateks klientideks on eraettevõtted, ministeeriumid, koolid, tootjavastutusorganisatsioonid ja teised jäätmekäitlusettevõtted, kelle jaoks on oluline, et plastiku ning elektri- ja elektroonikajäätmed saaksid käideldud vastavalt õigusaktidele, kahjustamata keskkonda ja inimesi. Meie suurimaks koostööpartneriks on EES-Ringlus MTÜ, kes kogub elanikkonnalt läbi oma kogumispunktide vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid.

WeeRec’s on välja töötatud keskkonnajuhtimissüsteem ning meile on väljastatud AS Metrosert’i poolt keskkonnajuhtimise sertifikaat ISO 14001:2004.