Elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sorteeritakse ning lammutatakse peamiselt käsitsi, mis annab parema taaskasutusvõimaluse lammutuse käigus tekkinud materjalidele.

WeeRec tehases käideldakse alljärgnevaid elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmeid:

  • Suured kodumasinad – pesumasinad, pliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, ventilatsiooniseadmed.
  • Väikesed kodumasinad – tolmuimejad, triikrauad, kohvimasinad, röstrid, juukselõikusmasinad, kaalud, kellad.
  • Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed – arvutid, kuvarid, printerid, faksid, koopiamasinad, telefonid, mobiiltelefonid, kalkulaatorid.
  • Tavatarbijatele määratud seadmed – raadiod, televiisorid, videokaamerad, magnetofonid, helivõimendid, muusikariistad.
  • Elektri- ja elektrontööriistad (välja arvatud suured paiksed tööstuslikud tööriistad) – puurid, saed, treimise, freesimise, lihvimise, saagimise seadmed, niidukid, õmblusmasinad, aiatööriistad.
  • Mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid – videomängud, elektriliste või elektrooniliste komponentidega spordivahendid, elektrirongid.
  • Meditsiiniseadmed – seadmed haiguse, vigastuse või puude avastamiseks, vältimiseks, jälgimiseks, ravimiseks või leevendamiseks.
  • Seire- ja valveseadmed – mõõtmis-, kaalumis-, reguleerimisseadmed, seire- ja valveseadmed.
  • Automaadid – kohviautomaadid, tahkete toodete automaadid, sularahaautomaadid.

Elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemisel lähtume järgmistest õigusaktidest:
Jäätmeseadus
Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded
Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu
Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad
Directive 2012/19/EU