Missioon

OÜ WeeRec on ettevõte, kes on võimeline täitma taaskasutuse kohustused ning kes väldib elektri- ja elektroonika jäätmeis olevate ohtlike jäätmete (raskemetallid) sattumist prügilatesse ja mujale loodusesse.

WeeRec põhieesmärgiks on jäätmete tekke vähendamine ja taaskasutamise stimuleerimine. Seetõttu on keskkonnahoidlik tegevus üks meie peamisi huvisid.

Ettevõtte tegevusest tuleneva keskkonnamõju minimeerimiseks:

  • järgime oma tegevusele kohandatavaid õigusaktide nõudeid;
  • arendame koostööd ametkondade ja teiste huvirühmadega;
  • väldime avariidest ja hädaolukordadest tulenevaid riske;
  • oleme välja töötanud keskkonnajuhtimissüsteemi (ISO 14001:2004).